မိုးခါးေရ

မိုးခါးေရ
ေမာင္လြမ္းဏီ


ဓားေတာင္တန္း
ပန္းတျခင္းနဲ ့
လမ္းထြင္းသြားၾကမတဲ့
တခ်ဳိ ့။

မီးပင္လယ္
ျဖတ္မယ္
အလြယ္ကေလး
ရြက္မေရြးနဲ ့
တက္မေရြးနဲ ့
လက္ေသြးထားၾကတဲ့
တခ်ဳိ ့။

ပန္းသီမယ္ေလ
ေနလံုး မေပ်ာက္ေသး
အေၾကြပန္း ေကာက္သူေကာက္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သူျပန္
ကံကို ယိုးမယ္ ဖဲြ ့သူဖဲြ ့
က်မ္းကို ဋီကာ ခ်ဲ ့သူ ခ်ဲ ့
ဒါေပမဲ့ ဆိုတဲ့
မစို ့မပို ့စကားနဲ ့
တခ်ဳိ ့။

သင္ဓုန္းဒါးထက္က
ပ်ာရည္တစက္
ေန ့သစ္ရဲ ့နံနက္ခင္း
ရက္ရက္စက္စက္ ျငင္းပယ္လိုက္တယ္။

သစၥာတရား
မိုးခါးေရမွ မဟုတ္တာပဲ။     ။

၁ - ၅ - ၁၉၉၂


0 comments:

Post a Comment