ခံတပ္ခံတပ္
ေမာင္လြမ္းဏီ

 
ခံတပ္
ရန္သတ္ဖို႔၊ ရန္ျပတ္ဖို ့
ရင္နဲ ့ျဖတ္တဲ့ ေႏွာင္ႀကဳိး။

ခံတပ္
ေသြးနဲ႔သား၊ ကပ္ထားရတဲ့
သခ်ၤဳိင္းတု။

ခံတပ္
အႏိုင္အ႐ွဳံး ကို
အက်အဆံုးနဲ ့ တုိင္းတဲ့
သမိုင္းမွတ္တိုင္။

ခံတပ္ေပၚက၊ ေခၚသံေတြလား
နားေထာင္စမ္းပ၊ ၾကားေယာင္မွန္းဆ
ဓားေတာင္တန္းက နားစြင့္ခ်ိန္။

မၾကံအပ္ငဲ့
ခံတပ္ကိုပင္၊ ၾကံဖတ္လိုမွတ္
သံအမတ္ စံအိမ္ထင္ၿပီေကာ။ ။

၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၃


0 comments:

Post a Comment